Az eszperantó a 21. század kezdetén

(Tartalommutatóhoz)

 

(Címjegyzékhez)

 

A 20. század elején Európában és a világ más részein már számosan tudtak az eszperantó, a reményt keltő nemzetközi nyelv létezéséről. 1904-ben történt meg az első csoportos nemzetközi találkozás e nyelvvel: brit és francia eszperantisták találkozót tartottak. E találkozó sikerén felbuzdulva már a következő évben, 1905-ben megtartották az eszperantisták elsõ világtalálkozóját is a franciaországi Boulogne-sur-Mer városkában, amely világtalálkozót azután továbbiak követtek. (2003-ban a svédországi Göteborg város volt a 88., 2004-ben Peking a 89. Eszperantó Világkongresszus színhelye. Majd: 2005 Vilnius, 2006 Firenze, 2007 Yokohama, 2008 – az Egyetemes Eszperantó Szövetég 100 éves évfordulója alkalmával – Rotterdam, 2009 – Zamenhof születésének 150. évfordulója alkalmával, szülővárosa – Bialystok volt a ven­déglátó.)

Nagyhatalmi érdekek, világháborúk, hidegháború és diktatúrák azonban nem kedveztek az eszperantónak, amelyhez a béke és a népek barátságának eszménye is társul. Az eszperantó mozgalom mindezt átvészelte és megújult erővel törekszik az igazságosabb nyelvi kommunikáció megvalósulásának elősegítésére. Törekvéseinek helytállóságát és eredményeit UNESCO-határozatok ismerték el.

A 20. század második felében az eszperantót újabb kihívás érte. A rohamosan kibontakozott globalizációval együttjáróan erőteljessé vált az angol nyelv térhódítása, amely azért nem ütközik nagy ellenállásba, mert mind jobban érződik szüksége egy közös közvetítő nyelv hasz­nálatának. Ez a szükség erőteljesen mutatkozhat meg az Európai Unióban. Az angol nyelvvel együtt jelennek meg az amerikai-angol kultúra más elemei is és viszont; háttérbe szorítva, eljelentéktelenítve ezzel a helyi kultúrákat. Az angol anyanyelvű emberek, illetve társadalmak számára az angol nyelv nagymértékű terjedés, közvetítő nyelvi használata számos előnyt biztosít.

Sokak számára úgy tűnhet, hogy ezek a fejlemények kilátástalanná teszik az eszperantó jövőjét. Az ilyen vélemény azonban nem számol minden lehetséges tényezővel. Az angol nyelv mértéktelen terjedése, más kultúrák háttérbe szorulása előbb-utóbb erős ellenállást válthat ki, miközben az eszperantó közvetítő nyelvi elõnyei mind nyilvánvalóbbá lesznek. A világháló megjelenése pedig felbecsülhetetlen segítséget jelent mind az eszperantó tanulása és tanítása lehetőségeinek hatalmas bővülése, mind az eszperantó nyelvet beszélők kapcsolattartási lehetőségei, mind az eszperantóról szóló tájékoztatás terén..

E honlap írásainak, híreinek megtekintése olyan további információk megismerését eredményezheti, amelyek mutatják: az eszperantónak esélye van arra, hogy a 21. században az emberiség sokkal nagyobb mértékben éljen előnyeivel, mint eddig bármikor.

Az eszperantó mozgalom fontosabb intézményeiről tömör tájékoztatás található a Minilexikon-ban.

 

2012-ben 125 éves az eszperantó!

 

A hatodik nemzetközi Nyári Eszperantó Stúdium Szlovákiában, Nyitrán.

2012. július 21-29.

 

Az írországi Galway (Gaillimh) város, az Európai Eszperantó Unió 9. kongresszusának színhelye

(2012. július 21-29)