Mapo de rivero

 

[enhavlisto, novaĵoj]

 

Formiĝas la Danubregiona Strategio de EU

(laŭ la stato en majo 2010)

La komuna programo de la hispana–belga–hungara triopo parolas ankaŭ pri EU strategio rilate al Danubo-regiono. En la regiono-politiko de la Eŭropa Unio temas pri nova iniciato: EU-strategioj laŭ makroregionoj. La unua tia strategio estas la Balta Mara Strategio kaj la dua la Danubo-regiona Strategio.

La Balta Mara Strategio kiel modelo

La unua makroregiona strategio estiĝis pro la neceso malpliigi la danĝerigecon de la Balta Maro. Sian proponon pri la Balta Mara unia strategio la Eŭropa Komisiono prezentis la 10-an de junio 2009. Per la strategio oni volas plibonigi la difektiĝantan staton de la Balta Maro, la nekompletan trafikreton, la problemojn de la komercaj malfacilaĵoj kaj tiujn de la energioprovizo.

La plej ĉefa celo de la strategio estas ke ĝi ebligu plejmulte disvolviĝi la evoluan kapablon de la membroŝtatoj kaj regionoj troveblaj en la Balta Mara areo, kun loĝloko por preskaŭ 90 milionoj da homoj.

La Balta Mara Strategio estis unu el la prioritatoj de la sveda prezidado en 2008, kaj ĝin akceptis la EU-pintkunsido ĉe la fino de la sveda prezidado. Do la Balta Mara Strategio servas kiel iaspeca modelo por makroregionaj strategioj.

Alia makroregiono: la Danubo-baseno

En oktobro 2008 la Eŭropa Komisiono informis la Komitaton de la Regionoj, ke ĝi proponos prilaboron de strategio por la areo de la Danubo-baseno.

(Estas rimarkinde, ke en tiu areo diversaj agadoj, programoj ekzistis jam ankaŭ ĝis tiam kaj ekzistas ankaŭ nuntempe, sed memstare, ne en komuna strategia kadro.)

La 19-an de junio 2009. la Eŭropa Konsilio petis la Eŭropan Komisionon, ke ĉi tiu ellaboru ĝis la fino de 2010 unian strategion pri la Danubo-baseno, kun la celo, ke tiu strategio certigu al la civitanoj de la areo pli altan vivnivelon, sekurecon kaj pacon. La Danubo-baseno enhavas parte ŝtatojn ĉe la Danubo, parte ŝtatojn situantajn en la akvokolekta areo de Danubo.

La Danubo-baseno estas regata de uniaj membroŝtatoj, membro-kandidantaj landoj, potencialaj membro-kandidantaj landoj kaj ŝtatoj, kiuj engaĝiĝis en la eŭropa najbareca politiko. Sekve al la Danubo-strategio apartenas dek landoj laŭ Danubo: Germanio, Aŭstrio, Slovakio, Hungario, Kroatio, Serbio, Rumanio, Bulgario, Moldavio kaj Ukrainio, krome Ĉeĥio, Slovenio, Bosnio-Hercegovino kaj Montenegro.

La akvokolekta areo de Danubo

Ĝisnunaj okazintaĵoj

Pri la strategio rilatanta al la Danubo-baseno la Komitato de la Regionoj akceptis dokumenton la 7-an de oktobro 2009.

La Eŭropa Parlamento la 21-an de februaro 2010. deklaris sian opinion pri tiu strategio.

En februaro 2010 la Eŭropa Komisiono iniciatis publikan opinioesprimon pri la EU Danubo-regiona Strategio.

La Danubo-pintkunsido, reprezentantoj de la interesataj ŝtatoj, la 25-an de februaro 2010. akceptis la Budapeŝtan Deklaron.

Krom la supraj eventoj okazis ne malmultaj pliaj konferencoj, akordigaj kunsidoj internaciaj kaj naciaj, kaj similaj jam estas planitaj en diversaj interesataj landoj en la Danuba-baseno.

La 7-an de aprilo 2010 civilaj organizoj akceptis opinideklaron en Budapeŝto pri la Danubo-regiona Strategio de la Eŭropa Unio. Aliaj civilaj organizoj havis eblon por aliĝi al tiu deklaro ĝis la 12-a de aprilo, kiam la dokumento estis komunikita al la Eŭropa Komisiono. Inter la subskribintaj organizoj estis ankaŭ la Hungaria Esperanto-Asocio.

Sube sekvos iom pli detalaj konigoj pri kelkaj dokumentoj..

Rimarko: En la dokumentoj de diversaj EU-institucioj ne estas unuecaj la nomoj de tiu strategio. Sekve en ĉi tiu informejo temas pri la strategio sub diversaj nomoj.

La Danubregiona Strategio de EU

La Eŭropa Komisiono deklaris sian inviton al opinioesprimo kun la titolo Enkonduka Dokumento, en kiu ĝi „faras alvokon al ĉiuj interesataj faktoroj, ke ili indiku siajn proponojn, opiniojn kaj kontribuojn. Interesataj faktoroj povas esti membroŝtatoj, najbaraj ŝtatoj, regionoj, aŭtonomioj, internaciaj organizoj, sociaj kaj ekonomiaj partneroj kaj la anoj de la civila socio. Por plenumo de opinioesprimo la Eŭropa Komisiono vastronde iniciatos pridiskutojn, inter kiuj estos publikaj aranĝaĵoj. La komenco de tiuj eventoj okazas en februaro en Ulm, kaj la fino estos en junio 2010 en Rumanio. La Komisiono volas eluzi por la opiniogajno ankaŭ la eblojn, kiujn prezentas la mondreto.” (La limdato por la opinioesprimo estis 12-a de aprilo 2010.) Eŭropa Komisiono konstatas, ke la Danubo-regiono estas unu el la plej gravaj areoj de Eŭropo. La tuta areo de la riverbaseno de Danubo estas kvazaŭ 800 000 km², kaj la loĝantaro de la areo estas pli ol 100 milionoj. Al la rivero ligiĝas dek landoj; apud ĝi situas kvar ĉefurboj, krome apud ĝi estas ankaŭ multaj gravaj centroj.

La Danubo-regiono

En la regiono ekzistas pluraj respondendaj demandoj kaj solvendaj problemoj. Ekzemple: ekonomiaj kaj sociaj diferencoj, infrastrukturaj mankoj, demandoj pri la medio, prevento de riskoj ktp. Post la plivastigo en 2004 kaj 2007 iĝis bezonaj kaj eblaj unuflanke la likvido de restaĵo el la pli frua interdivideco, aliflanke la disvolvado de la ebloj donitaj en la regiono kadre de eŭropunia integriĝo. La Danubo-strategio – konvene al la Lisabona Traktato – helpas la praktikan efektivigon de la ekonomia, socia kaj area kohero inter la membroŝtatoj.

La Enkonduka Dokumento vicigas, krom ĝeneralaj informoj, ankaŭ elstarigitajn temgrupojn kaj temojn, al kiuj la Eŭropa Komisiono esperis ricevi opiniojn kaj proponojn. La gravecon de la planata strategio bone reprezentas tiuj temgrupoj kaj temoj. Jen:

La plibonigo de la kunligebleco kaj la komunikaj sistemoj (ene kaj ekstere de la Unio)

1. Enlandaj akvovojoj, publikaj vojoj, fervojoj.

2. Intermodalaj nodpunktoj (inter ili havenoj, flughavenoj).

3. Energioretoj kaj la sekureco de la energioprovizo.

4. Pli vasta uzado de renoviĝantaj kaj klaraj energioj; energioefikeco kaj ŝparoj.

5. Informa socio.

Medioprotektado, plibonigo de la akvomastrumado, prevento de naturaj riskoj.

6. Medio de la akvoj (precipe tiu de la riveroj).

7. Kvalito de la aero kaj tero (inkluzive: rubaĵtraktado).

8. Biologia diverseco kaj pejzaĝoj.

9. Naturaj riskoj (inundoj kaj sekegecoj).

10. Mildigo de la klimatoŝanĝo kaj akomodiĝo.

Socia–ekonomia, homa kaj institucia progresoj

11. Interna merkato; komerco.

12. Konkurenckapablo de la ekonomisektoroj (agrokulturo, industrio, priservoj).

13. Novigo; esplorado

14. Homa rimedo (inkluzive: labormerkato, instruado kaj sanitaraj aferoj).

15. Institucia plenumpovo.

16. Danuba identeco; kulturo (inkluzive: turismo).

17. Romaa komunumo kaj aliaj grupoj kun malfavora situacio.

La Eŭropa Komisiono decidos pri la Danubo-strategio en decembro 2010.

Konigo pri la decido de la Komitato de la Regionoj

koncerne la Danubregionan Strategion

Pri la koncepto de la Danubo-regiona Strategio la Komitato de la Regionoj akceptis decidon la 7-an de oktobro 2009.

Kio estas la Komitato de la Regionoj?

La Eŭropan Parlamenton, la Konsilion kaj la Komisionon en konsulta funkcio helpas du komitatoj: la Komitato de la Regionoj kaj la Ekonomia kaj Sociala Komitato.

La Komitato de la Regionoj konsistas el reprezentantoj de regionaj kaj lokaj kolektivoj, kiuj okupas elektitan oficon en regiona aŭ loka kolektivo, aŭ havas politikan respondecon antaŭ iu elektita asembleo.

La dokumento de la Komitato de la Regionoj, karakterizinte la areon de la Danubo-baseno, emfazas la gravecon de la strategiaj antaŭvidaĵoj. Ekzemple:

– la celo de la unia strategio rilate la Danubo-basenon estas, ke ĝi certigu pli grandan prosperon, sekurecon kaj pacon al la civitanoj en la areo. Ties profitĝuanto estos la tuta Eŭropa Unio, en ĝi ankaŭ la lokaj kaj regionaj aŭtonomioj;

– en la jam 27-membra Eŭropa Unio la makroregionoj havas pli kaj pli gravan rolon, precipe kadre de la area kohereca koncepto de la Eŭropa Unio;

– la Danubo-baseno bonefikas eŭropa-nivele: ĝi prezentas, ke en la areo oni stimulas la demokration kaj la konstitucian ŝtatecon, kaj ĝi apogas unuavice tiujn ŝtatojn en la vojo de la demokratia progreso, kiuj ne estas membroj de la Eŭropa Unio;

– la strategia plano atribuas gravan rolon al la kunlaboro lok- kaj region-nivele en la efektivigo de eŭropaj principoj, kiel subsidiareco, proksimeco al la civitanoj kaj partnereco;

– la strategio konfirmas la tradician, kulturan kaj historian kunapartenon de la tuta Danubo-baseno, kaj ĝi emfazas la gravan rolon de la lokaj kaj regionaj aŭtonomioj en tio;

– la strategia plano konsideras ankaŭ jam ekzistantaj internaciajn, naciajn, regionajn kaj lokajn kunlaborojn, retojn kaj instituciojn, kiuj aktive funkcias en kaj por la Danubo-baseno, kaj ĝi sugestas, ke la spertojn kaj konojn de tiuj rolantoj oni devas prezenti en la dialogoj kun la eŭropaj institucioj.

La politikaj rekomendoj (en 35 punktoj) de la dokumento tuŝas pli konkretajn enhavpartojn. Kelkaj detaloj el tiu parto de la dokumento de la Komitato de la Regionoj jen sekvas. La centraj elementoj de la unia strategio pri la Danubo-baseno estas: trafiko, medioprotektado kaj energiosekureco, ekonomio, sekureco, instruado kaj kulturo, laboraferoj, sanitaraj aferoj kaj socialaj demandoj.

Koncerne la trafikon la Eŭropa Komisiono estas petita, ke ĝi konsideru la specialan rolon de Danubo, kiel futurkapabla, tuteŭropa transporta kaj akva vojo, kaj kiu povas senŝarĝigi aliajn eŭropajn vojliniojn. [...] La komitata rekomendo emfazas, ke la trafiko kaj la medioprotektado ne devas ekskludi unu la alian, kontraŭe, ili devas strikte kunligiĝi. Kiel plej ĉefan celon oni devus difini la daŭrigeblan disvolvon de la Danubo-baseno.

La medioprotektado, la komuna penado kontraŭ la efikoj de la klimatoŝanĝo kaj la protektado kontraŭ inundoj nepre postulas kunlaboron transpaŝan landlimojn.

En la energiosekureco la ŝtatoj en la Danubo-baseno havas grandan rolon, kaj grava estas la rolo ankaŭ la rivero mem, kiu kiel natura, renoviĝanta energiofonto signifas valoran akvoenergio-fonton. Ties uzadon oni devas tie apogi, kie la medioprotekta kaj ekonomia vidpunktoj estas akordigeblaj.

La akvoaferaj dispozicioj devas certigi la konservadon de la multaj fiŝspecoj.

Danubo estas grava faktoro koncerne la plian ekonomian progreson en la areo. Oni povas, ekzemple, pensi pri la kunligo de la akva kaj tera vojoj, de la havenoj kaj ekonomiaj centroj funkciantaj en la areo.

Projektoj transdisvastiĝantaj landlimojn estas gravaj, ĉar ili helpas ĉesigi la ekonomian izoliton de laŭlandlimaj regionoj.

Dispozicioj, kiuj celas la plifirmigon de la trafiksekureco, havas grandan signifon.

La politikaj rekomendoj de la Komitato de la Regionoj petas al la ŝtatoj ĉe Danubo, ke ankaŭ en la futuro ili komune batalu kontraŭ ĉiu speco de krimago disvastiĝanta translimo, sed precipe kontraŭ la organizita krimo, kontraŭbandado de narkotaĵoj, kontraŭleĝa migrado kaj la homkomerco.

Inter la sekurecaj demandoj estas grava ankŭ la sekureco de la vivmedio, precipe la prevento de la translima mediopolucio kaj la kontraŭ inunda protektado.

La regionaj kaj lokaj aŭtonomioj havas emfazitan rolon en la antaŭenigo de la dialogo inter kulturoj.

Urboj kaj regionoj kun heterogena loĝantaro estas precipe taŭgaj por apogi, surbaze de siaj spertoj, la dialogon inter kulturoj kaj religioj.

Konsidere la eŭropan jaron de la batalo kontraŭ la malriĉeco kaj socia ekskludo (2010) kaj la eŭropan jaron de la memvoleco (2011) socia progreso nepre devos sekvi la ekonomian progreson en la Danubo-baseno, por ke oni povu daŭre konvinki la socion pri la avantaĝoj, kiujn la Eŭropa Unio signifas por ĉiuj civitanoj.

Fine, en sia dokumento la Komitato de la Regionoj konstatis, ke la Danubo-basenon oni devus konsideri kiel unuecan eŭropan apogan areon.

Danubo ĉe Budapeŝto

Konigo pri opinideklaro de la Eŭropa Parlamento

pri la Danubregiona Strategio de la Eŭropa Unio

La Eŭropa Parlamento la 21-an de februaro 2010. deklaris sian opinion pri tiu strategio. La dokumento enkonduke aludas antaŭajn dokumentojn kaj vicigas faktojn, sur kiuj baziĝas la opinioj rilate la koncepton pri la Danubo-regiona Strategio de la Eŭropa Unio.

En tiu enkonduka parto temas pri

    – la celoj de la area kohereco kaj la makroregionaj strategioj;

    – landoj, kiuj apartenas al la Danubo-regiono;

    – eblo por la sintezo de diversaj eŭropaj politikoj;

    – la progresendaj kunlaboraj kampoj;

    – la malnova tradicio en kunlaboro;

    – tio,ke el diversaj vidpunktoj Danubo havas gravan rolon en kaj ekster la areo; ktp.

En la dokumento la opinion de la Eŭropa Parlamento enhavas 27 punktoj, el kiuj pluraj stimulas la Eŭropan Komisionon kaj ankaŭ ŝtatojn efektivigi certajn taskojn, aliaj emfazas vidpunktojn kaj postulojn koncerne la strategiajn farendaĵojn.

La dokumento de la Eŭropa Parlamento, inter ceteraj:

    – urĝigas la plibonigon de la ekologia stato de Danubo, kiu nun estas poluciita, kaj pro tio bezonas preventaj dispozicioj;

    – konstatas, ke pro la polucio de la Danubo-baseno havas respondon kaj membroŝtatoj kaj aliaj landoj, sur kies areo Danubo trafluas;

    – emfazas, ke la protektado de la Danubo-basena medio estas grava, ĉar ĝi influas la agrikulturan kaj pejzaĝan evoluigon;

    – parolas pri la rezervo de la Danuba fiŝaro, kaj same la rezervo de la kvalito de akvo;

    – parolas pri la evoluigo de trafiksistemo, koncerne enlandan akvovojon, publikan vojon, fervojon kaj ties kombinon;

    – apogas tiajn programojn, kies celoj estas evoluigo de la multkultura medio de Danubo, antaŭenigi kulturajn dialogojn, helpi estiĝon de novaj artaj kaj komunikaj formoj kaj metioj, rezervi kulturajn kaj historiajn heredaĵojn;

    – proponas, ke la universitatoj en la Danubo-regiono estigu retojn por tio, ke ili formiĝu internacie konkurenckapablaj centroj;

    – proponas, ke en ĉiu dua jaro, post kiam oni konsiliĝis kun la interesatoj lok- kaj region-nivele, okazu unia Danubo-pintkunsido, kies konkludojn oni konigu al la Eŭropa Konsilio kaj la Europa Parlamento.

La supra konigo, nature, nur koncizigite povas doni bildon pri la enhavo de la dokumento, kiu devenis de la Eŭropa Parlamento.

Cetere, sur la interreto jam nun estas troveblaj interesaj kaj riĉaj materialoj kiuj ligiĝas al la formiĝanta eŭropa strategio por la Danubo-regiono.

Fontoj: http://www.terport.hu/main.php?folderID=3264&articleID=101344&ctag=articlelist&iid=1

 

[novaĵoj]