[enhavlisto]

NOVAĴOJ PRI LA DANUBIANA PROJEKTO

 

Internacia seminario pri la Danubregiona Strategio de EU

Sub la titolo Danuba Panoramo internacia seminario okazis pri la Danubregiona Strategio de EU (EUDRS) en Budapeŝto (Hungario) la 19-an de oktobro 2013. Tio estis ligita al la Jaro de Eǔropaj Civitanoj (2013). Ĉeestis pli ol 60 reprezentantoj de civilaj organizoj el naǔ landoj (Aǔstrio, Bulgario, Ĉeĥio, Germanio, Hungario, Kroatio, Rumanio, Serbio, Slovakio) por diskuti, ke ili kiel povus kontribui kadre de la Danubiana projekto al la realigo de la Danubregiona Strategio de EU. La diskuton helpis samtempa interpretado.

Rimarko: Pri la esenco de la Danubregiona Strategio ĉi tie.  Krome informoj pri ĝi aperis en la Eǔropa Bulteno en 2011. (EB-102-02-2011.)

La seminarion malfermis Miklós Barabás, direktoro de la Európa Ház (Eǔropo Domo, Budapeŝto), gastiganto de la aranĝo. Li faris menciojn pri la laǔtemaj eventoj okazintaj en la antaǔaj jaroj, poste li konigis la esencon de la Danubiana projekto.

D-ro László Flamm, programestro, Internacia Superinstruada Esplorcentro, Hungario, prelegis pri la rolo de makroregionaj strategioj. En lia parolo li faris ankaǔ komparon inter la Balta Mara Strategio kaj la Danubregiona Strategio.

Christiana Weidel, The World of NGOs, Austrio, en sia prelego per ekzemploj ilustris la rolon de la Danubo en la vivo de homoj. Krome ŝi parolis pri la konfliktoj inter la medioprotektaj kaj la ekonomiaj interesoj, pro kio ne estas simple akiri rezulton fare de civilaj organizoj.

Stanka Parac, Local Democracy Agency Subotika, Serbio, konigis la novaĵon, ke Serbio ricevis pozitivan prijuĝon de EU, tial baldaǔ povos komenci intertraktoj kun EU pri la aliĝo de Serbio. Ŝi menciis, ke Serbio utiligas la spertojn de Kroatio. En la aǔskultantoj grandan intereson vekis tiuj konkretaj ekzemploj, per kiuj ŝi prezentis la diversajn eblojn pri tio, kiel oni povas realigi tralimajn kunlaborojn inter lokaj aǔtonomioj kaj instancoj. Ŝi diris, ke lingvaj problemoj malhelpas la kunlaborajn projektojn tra landlimoj („hungaroj ne parolas la kroatan, kroatoj ne parolas la hungaran, la anglan nek unu nek alia”).

 

La prelegantoj ricevis multe da demandoj, al kiuj donitaj respondoj estis sufiĉe konkretaj kaj ili vastigis la informatecon de la ĉeestantoj. En la lasta etapo de la seminario okazis prezento kaj diskuto de deklaro, en kiu la partoprenantoj apogas la estigon de la Danuba Civila Socia Forumo, kiu estis proponita en la fazo de opiniado pri la strategio. La partoprenantoj de la seminario akceptis la deklaron, kies esenca parto estas la sekva:

 

„Estigo de Danuba Civila Socia Forumo – kontribuo de la Danubiana projekto

La agadplano rilatanta al la Danubo-strategio antaǔvidas estigon de la Danuba Civila Socia Forumo. Ĉi tiun forumon ni imagas kiel malferma, enprena, desube konstruanta iniciato, kiun oni povus paralele aranĝi kun la jaraj forumoj de la Danubo-strategio. Ĉi tiun procezon volas antaǔenigi ankaǔ la Danubiana EU projekto, kiu interalie akceptas kiel celon por si:

   antaǔenigon de efektivigo de tia Danubo-strategio, kiu donos konkretajn rezultojn, bone percepteblajn por la civitanoj;

   elformon de Danubo-identeco, kiu fortigas kaj kompletigas la Eǔropan konscion;

   instigon de la aktiva civitana partopreno, vastan engaĝon de civilaj organizoj en ĉi tiun procezon;

   kunlaboron inter EU-membroŝtatoj kaj ne EU-membroŝtatoj dum la efektivigo de la Danubo-strategio;

   fortigon de kunlaboro inter ĉiuj partneroj interesataj en la efektivigo de EUDRS, inkluzive la (inter)rilatojn inter civilaj organizoj.

 

Ĉi tiujn celojn la partoprenantoj de la Danubiana projekto volas akiri tiel, ke

   en ĉiuj 14 tuŝitaj landoj ili kreos porkontaktajn punktojn, kiuj estos bazo de la Danubiana reto;

   ili iniciat(ant)e kaj daǔre partoprenos en laboro kaj kontrolo de agadkampoj inspektataj de registaroj, apartanentaj al la Danubo-strategio, el la agadsferoj en la 10-a emfazita kampo (kompletigo de la institucio-sistemo kaj la fortigo de la interinstitucia kunlaboro);

   kiel kompletigo al tio ili organizos proprainiciatajn programojn, ekz. organizo de memvola ŝanĝprogramo, aperigo de „La plej bona Danuba…” eldonserio, ekigo de la iniciato „Pri la Danubo en klasĉambro” kaj anonco de esplorprogramo pri la Danuba/Eǔropa identeco;

   ili stimulos estigon de ne malhaveblaj materiaj kondiĉoj por civilaj programoj;

   ili kontaktiĝos kun civilaj organizoj interesataj en la realigo de Balta Mara Strategio kaj en la ellaboro de la strategio de Adria-Ion mara areo, kaj ili laǔeble kunlaboros kun ili.

 

La partoprenantoj konsideras la Danubregionan Strategion de EU utila iniciato, kiu estas taǔga: por konigi la ideon kaj politikon de EU, por la fortigo de la komuna Eǔropa konscio kaj projekto, por la redukto de la dístanco inter la civitanoj kaj la EU-institucioj.

 

Konvinko de la seminariaj partoprenantoj estas, ke la spirito kaj la rezulto de la ĉi-jara forumo de EUDRS (Bukareŝto, la 28-29-an de oktobro 2013.) movos antaǔen la realigon de la enhavo de ĉi tiu dokumento, la kreon de la Danuba Civila Socia Forumo. Ĉi tiun procezon volas antaǔenigi ankaǔ la Danubiana projekto.

 

Akceptis la partoprenantoj de la malferma evento de la Danubiana projekto.

 

Budapesto, la 19-an de oktobro 2013.”

 

***