TARTALOM

A sokféleség közös nyelve

(Tartalommutatóhoz)

 

(Címjegyzékhez)

 

Miért született meg ez a könyv?...............

 

I. RÉSZ

AZ EURÓPAI UNIÓ PRÓBAKÖVE – A NYELVKÉRDÉS

...........................................................

Őszinte, tárgyilagos és határozott Európai Unióra (Európára) van szükség................................................

Új mentalitás(t) Európában

Következetesség és az „evidenciák” felülvizsgálata

Az emberek beszélni is akarnak egymással

El kellene már dőlnie annak, hogy valóban akarja-e az Unió azt, amit hirdet

Nyelvhasználati kérdések az Európai Unióban

Kulcsszavak nyomában

Az Európai Unió lényegi jellemzői

Mit jelent az Unió nyelvi sokféleségének tiszteletben tartása?

Mit jelent a kulturális sokféleség tiszteletben tartása?

Az Unió nyelvi sokféleségének kérdése

Az intézményi soknyelvűség kérdése

A többnyelvűség uniós kívánalma

Angol nyelvek szerepei

A „világangol” felmagasztalása

A nyelvi imperializmus az nyelvi imperializmus

Színe és visszája

A „nemzetek feletti” angol valódi szerepe

A téttel bíró kommunikációhoz „valódi” angol kell

Megszívlelendő tanulság

Versenyképesség – anyanyelv, idegen nyelv – és az egyén

Az anyanyelvek uniós szerepe

Tényekre kell alapozni, nem feltevésekre

Közös nyelvre is szükség van

Legyen az Európai Uniónak közös nyelve is

Miért az eszperantó?

Az eszperantó összehasonlítása az angol nyelvvel

Költségek, költségmegtakarítás

Közös ügyekről – közös nyelven

Nem ábránd – valóság

Az eszperantó mozgalom kiáll a nyelvek egyenjogúságáért

Az Ezperantó Világszövetség írásos nyilatkozata

Felszólalás a nyelvi emberi jogokért

2005-ben tartják meg a 4. Nitobe-szimpóziumot

Új szemléletű EU-nyelvpolitikai gyakorlat kell

 

II. RÉSZ

IDEGEN NYELVEK TANULÁSÁNAK ALAPOZÁSA AZ ESZPERANTÓVAL

A probléma

Állapotjellemzés, 2004

Eszperantó – a ki nem használt lehetőség

Az eszperantóról – bevezetésként

Mondatról mondatra – két nyelven

Bemutató példasorok

1       Ki/mi – ki(csoda)/mi(csoda)?

2       Kik/mik – ki(csodá)k/mi(csodá)k?

3       Ki/mi – milyen? * Kik/mik – milyenek?

4       Ki/mi – mi/milyen volt, van, lesz?

5       Ki/mi – mit csinál, csinált, fog csinálni?

6       Ki/mi – kié/mié? *  Kinek/minek – mije van?

7       Ki/mi – mi volna/mit csinálna?

8       Ki/mi – mit csináljon?

9       Ki/mi – minek/milyennek látja, gondolja, állítja; mivé/milyenné teszi?

10  Ki/mi – mit tesz, mivé/milyenné lesz, válik; milyen marad?

11  Számok, számolás, mérés

12  Szóalkotás (1)

13  Szóalkotás (2)

14  Kongresszusi beszéd (1)

15  Kongresszusi beszéd (2)

Részleges nyelvtani összefoglaló

Kifogni a szelet

Iskolai kísérletek nemzetközi tapasztalatai

Az iskolai nevelés céljai és az eszperantó

A közoktatás az eszperantóval csak nyerhet(ne)

Lebontásra váró tudati akadályok

Az ismerethiányról

Az eszperantó hasznosítását gátló előítéletekről és hátterükről

Az állami intézményrendszer nehézkességéről

Megtévesztő állapotok a nyelvtanulás céljai és feltételei területén.

Divathatás a nyelvválasztásban

Megfontolandó tények, tapasztalatok, gondolatok

Az idegennyelv-tanítás európai irányzata

Különbségek a tanulók képességeiben

Az életkor kérdése

Az egyes ember lehetőségeinek bővítése

Az eszperantó iskolai tanításának indokai a nyelv oldaláról

Milyen eredményt ad(hat) az eszperantó iskolai oktatása?

Az eszperantó kommunikációs használhatóságáról

Általánosabb tájékozódási lehetőségek

Kinek az asztala?

A „harc” nem dőlt el

Irodalom

 

(Tartalommutatóhoz)