Egy alapozó nyelvoktatás célszerűségéről

(Tartalommutatóhoz)

 

(Címjegyzékhez)

 

Az idegennyelv-tudás, következésképpen az iskolai idegennyelv-tanítás ma sokkal inkább korkövetelmény, mint korábban. Ismeretes, vannak akik több (esetleg sok) nyelvet is képesek viszonylag könnyen elsajátítani, mások nem tudnak eljutni az ötről a hatra még egy nyelv esetében sem.. Az emberek nagy többsége pedig csak nagy nehézségekkel és áldozatvállalással tud egy-két idegen nyelvet jól-rosszul megtanulni. (> Az idegennyelv-tudás helyzete az Európai Unióban.) Az idegennyelv-tanulás sikeressége vagy eredménytelensége számos tényezőn múlik. Közülük némelyik befolyásolása lehetséges, másoké nem, vagy csak korlátozottan. Például a nyelvtanítási órák számát nem lehet tetszés szerint, más ismeretek tanításának rovására növelni. Emiatt is tapasztalható törekvések a nyelvtanítás egyre fiatalabb korban történő megkezdésére. Ennek sikere, eredményessége azonban nem egyértelmű.

A nyelvek nehezek. Erre mutat az is, hogy anyanyelvét bár mindenki megtanulja és beszéli, mégis a nyelv és a nyelvhasználat szabályait a nyelvhasználók többsége nem ismeri hibátlanul. Mennyivel nehezebb egy idegen nyelv szabályainak ismeretére szert tenni. Miután az anyanyelv ismeretén kívül idegen nyelv vagy nyelvek ismerete is követelménnyé válik, kívánatos lenne a nyelvek elsajátítását megkönnyítő, a nyelvi rendszerek alapjait könnyen érthetően megismertető alapozó nyelvoktatás bevezetésére a közoktatásban. Első idegen nyelvként tanítva ilyen szerep betöltésére igen alkalmas lenne az eszperantó tervezett nyelv. Ennek miértjéről magyarázat olvasható az > Egy modern nyelvi modell jellemzői cím alatt. Kísérletekkel többszörösen bizonyított állítás, hogy az eszperantó valóban jól betöltheti a nyelvi modell szerepét. A kísérletek egyikéről tájékoztat > A paderborni kísérletekről c. írás. Elméletileg ad elég részletes magyarázatot egy másik kísérleti tervből vett részlet: > Egy széles körű kísérlet tervéből (részlet), amely kísérleti javaslat korábbi kísérletek (ezekről lásd > Tájékoztató adatok elvégzett kísérletekről) mai körülmények közötti és még szélesebb körben történő megismétlésére, elvégzésére irányul. Mégis, már a korábban elvégzett kísérletek eredményei is elég alapot adnának egy az eszperantóra épített alapozó nyelvoktatás kialakítására és bevezetésére, amely nem csak az idegen nyelvek tanítására, hanem egyben az anyanyelv jelenségeinek tudatosítására, azaz az anyanyelv oktatására is jótékony hatással lehetne. A feltételes mód utal arra az akadályra is, amely elképesztő tájékozatlansággal párosult önhittség képében adott a tárgyban legilletékesebb állami intézménynél.